w godz. 14.00-20.00: 22 822 19 99 w godz. 9.00-14.00: 669 54 65 75
Godziny otwarcia: Pon. - Pt.: 9.00 - 20.00
RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest Den-Med s.c. Gabinet Lekarsko-Stomatologiczny Joanna Witwicka, Barbara Idźkowska z siedzibą w Warszawie, ul. Bohdanowicza 15/30, 02-127 Warszawa NIP: 5262557491, REGON: 017339639

Den-Med s.c. przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie i w związku z zawartą umową o świadczenie usług.

Cel przetwarzania:
– świadczenie usług
– wystawianie faktur
– wystawianie recept
– kontakt z pacjentem
– zapewnienie pacjentowi informacji na temat wizyty, w szczególności poprzez powiadomienie sms i e-mail o zarezerwowaniu terminu wizyty, powiadomienie sms i e-mail o zbliżającym się terminie wizyty, powiadomienie sms i e-mail o odwołaniu terminu wizyty, przesłanie informacji z prośbą o ocenę satysfakcji wizyty.

Podstawa przetwarzania:
– Państwa dobrowolnie wyrażona zgoda  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
– Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
– Den-Med s.c. przetwarza dane osobowe użytkownika na podstawie usprawiedliwionych interesów – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dotyczy to w szczególności przetwarzania danych osobowych w celach informowania pacjenta o umówionej wizycie, zbliżającym się terminie wizyty lub jej odwołaniu.

Skutek niepodania danych:
– brak możliwości korzystania z usług
– brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych przez Den-Med s.c.

W każdej chwili mają Państwo możliwość cofnięcia zgody. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia zgody pozostaje zgodne z prawem.

Przetwarzając Państwa dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.

Przysługuje Państwu
– prawo żądania dostępu do Państwa danych osobowych  – art. 15 RODO.
– prawo do poprawiania danych osobowych – art. 16 RODO.
– prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO.
– prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
– prawo żądania przeniesienia danych do innego administratora – art. 20 RODO.

Den-Med s.c. nie  przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Każdy pacjent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Den-Med s.c. dokłada starań, aby przetwarzane dane osobowe były bezpieczne. W tym celu stosowane są rozwiązania techniczne i organizacyjne, które mają za zadanie zabezpieczenie danych osobowych. Tymi środkami są w szczególności:
– regularne testowanie infrastruktury informatycznej pod kątem bezpieczeństwa,
– kontrolowanie dostępu do danych w ramach spółki Den-Med s.c.

Zapewniamy, że:

– nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa,

– nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom

– przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo.

Kontakt w sprawie danych jest możliwy:
– telefonicznie pod nr 669546575
– za pośrednictwem e-maila: kontakt@den-med.pl,
– korespondencyjnie na adres siedziby Den-Med s.c.
02-127 Warszawa, ul. Bohdanowicza 15/30